«5B011800» Русский язык и литература

Костанайский инженерно-педагогический университет

Код ВУЗа: 
140

 

г. Костанай, ул. Чернышевского, 59

http://kineu.kz/

 

Миссия университета заключается в том, чтобы содействовать обновлению науки и образованию Республики Казахстан через  подготовку  высококвалифицированных специалистов, внедрение международных стандартов в области образования в соответствии с запросами личности и государства.

Стратегическими направлениями деятельности университета являются:

Страны: 
Тип образовательного учреждения: 

Академический инновационный университет

Код ВУЗа: 
104

 

г. Шымкент, ул. Байтурсынова, 13

http://aiu1937.kz/

Оңтүстік Қазақстандағы жоғары білімнің түңғыш қара шаңырағы. Еліміздің тарихындағы қиын кезеңде, 1937 жылы Қазақ ССР Халық комиссарлары Кеңесінің шешімімен мұғалімдер институты болып ашылған білім ордасы 1954 жылы педагогикалық институтқа айналды. Сол уақыттан бері уақыттың небір қиын да күрделі талаптарына іргесі кертілмей келе жатқан білім ордасына биыл 70 жыл толып отыр.

Страны: 
Тип образовательного учреждения: 

Карагандинский государственный университет имени Е.А.Букетова

Код ВУЗа: 
031

 

г. Караганда, ул. Университетская, 28

www.ksu.kz

 

Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова - один из старейших и крупнейших университетов нашей страны.

Страны: 
Тип образовательного учреждения: 

Казахский государственный женский педагогический университет

Код ВУЗа: 
025

 

г. Алматы, пр.Достык,13

www.zhenpi.kz

 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінде 68 жылдық тарихы мен тәжірибесі бар, халықаралық деңгейдегі бәсекеге қабілетті мамандар даярлайтын жоғары оқу орындарының бірі

Страны: 
Тип образовательного учреждения: