грант

саламатсызба, мен 111 балл, орыс тилсиз 89 балл жинадым, халыкаралык катынастарга грантка тусе аламын ба?

 

Форум: